169.00

הערכה כוללת:20 קרטונים מידה- 37x40x40 2 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1- חבילת נייר אריזה - 100 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

219.00

הערכה כוללת:30 קרטונים מידה - 36x40x40 3 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 100 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

295.00

הערכה כוללת: 40 קרטונים מידה - 36x40x40 4 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 100 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

365.00

הערכה כוללת: 50 קרטונים מידה - 36x40x40 5 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 100 גיליונות נייר 1- גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

429.00

הערכה כוללת: 60 קרטונים מידה - 36x40x40 6 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

489.00

הערכה כוללת: 70 קרטונים מידה - 36x40x40 6 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

559.00

הערכה כוללת: 80 קרטונים מידה - 36x40x40 7 -סרט דבק 60 מטר כל אחד חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

729.00

הערכה כוללת: 100 קרטונים מידה - 36x40x40 7 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר 1 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

819.00

הערכה כוללת: 120 קרטונים מידה - 36x40x40 8 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר 1- גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'

899.00

הערכה כוללת: 150 קרטונים מידה - 36x40x40 12 -סרט דבק 60 מטר כל אחד 1 - חבילת נייר אריזה - 200 גיליונות נייר 2 - גליל פצפץ 0.5 מטר גובה* 25 מטר אורך
יח'
x

#{title}

#{text}

#{price}